Keyword

ขั้นตอนการดาวน์โหลด ตัวอย่าง Keyword

เพิ่มเราเป็นเพื่อน

เมื่อเพิ่มเพื่อนแล้ว
ให้พิมพ์คำว่า

keyword

ในช่องแชท
ระบบจะส่งลิงค์ให้ดาวน์โหลด